© ĐẶC SẢN QUẢNG NINH 

Địa chỉ: T12A.02 - Tòa nhà Ha Long Center - Số 162 Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.xxx.xxx / Fax: 02033.xxx.xxx / Hotline: 0900.xxx.xxx
Email: dacsanquangninh@gmail.com
Facebook: Đặc Sản Quảng Ninh

  Chát với chúng tôi