Ấn tượng Hội chợ OCOP Quảng Ninh Xuân 2016 117  lượt xem

Hội chợ OCOP Quảng Ninh Xuân 2016 đã kết thúc vào ngày 2-2. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, hội chợ ghi được dấu ấn tốt đẹp cho người dân và du khách.

 


  Chát với chúng tôi