OCOP Bình Liêu: Thương hiệu đang lan toả 126  lượt xem

Sau hơn một năm triển khai chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), huyện Bình Liêu đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

 


  Chát với chúng tôi